Johtajan tärkein työkalu on aivot

Aivojen stressieroosio Johtajille maksetaan siitä, että he käyttävät aivojaan. Aivot ovat johtajan tärkein työkalu. Kuinka moni johtaja täsmätreenaa aivojaan stressieroosiota vastaan? Fyysiset muutokset aivoissa Pitkäkestoinen stressi aiheuttaa aivoissa eroosiota, jonka seurauksena aivoissa tapahtuu fyysisiä ja toiminnallisia muutoksia. Muisti ja oppimiskyky heikkenevät, luovuus lakkaa kukoistamasta, ongelmanratkaisutaidot hiipuvat, tunnereaktiot ottavat vallan jne. Lue lisää…

Meditoinnin aikaansaamia fysiologisia muutoksia aivoissa

Tiesitkö, että aivoilla on kyky muuttua läpi koko eliniän (= neuroplastisuus)? Se miten suuntaamme tietoa ja energiaa hermoverkostossamme, vaikuttaa aivojen rakenteeseen ja toimintaan. Voit siis itse valita, miten muokkaat aivojasi! Onnellisuuden, rakkauden ja viisauden mielentilat ovat käytännössä aivojen sähkökemiallista toimintaa. Harjoittamalla aivoja meditaation keinoin, voit oppia säätämään aivojasi halutulle taajuudelle. Lue lisää…